2022 Campagne Tijdlijn

Dus jullie hebben besloten om deel te nemen aan #GivingTuesday, maar waar begin je? Onderstaande tijdlijn helpt bij het plannen van een succesvolle #GivingTuesday campagne.

Juli 2022

 • Meld je aan bij #GivingTuesday op givingtuesday.nl. Je wordt dan toegevoegd aan de lijst van deelnemers en aan de mailinglist zodat we je de laatste up-dates en nieuws kunnen sturen.
 • Bekijk de toolkits en case-studies door op https://www.givingtuesday.nl/ideeen-case-studies/ te clicken.
 • Bepaal jullie doel rondom #GivingTuesday.
 • Bepaal je doelgroep, wie je wilt inspireren om te geven.
 • Werk gezamenlijk je campagne uit die ingezet gaat worden tijdens #GivingTuesday.
 • Dit is de belangrijke planningsperiode voor jou en je team.
 • Kijk of je tot een (lokale) samenwerking kunt komen.
 • Bedenk of je een wedstrijd kunt organiseren. Een wedstrijd leidt altijd tot extra fun.

Augustus 2022

 • Stel je campagneplan en –doel definitief vast.
 • Stel je campagneverhaal vast en bedenk of het handig is om één eindejaarsverhaal te hebben.
 • Maak beeldmateriaal/video’s ter ondersteuning van jullie #GivingTuesday campagne. Download de logo’s hier.
 • Maak een content kalender waarin precies aangegeven staat welk bericht op welke datum verspreid wordt.
 • Maak mailinglijsten voor de verschillende doelgroepen van supporters.
 • Denk na over de wijze waarop je de campagne na afloop wilt evalueren.

September 2022

 • Verstuur de 1e nieuwsbrieven ter kennismaking met de campagne en #GivingTuesday naar je achterban.
 • Stuur een [Save the date!] bericht naar je achterban en andere betrokkenen met daarin een agenda uitnodiging. Gebruik voor de agenda uitnodiging deze link: https://www.addevent.com/event/OL4804193
 • Maak bekend dat jullie meedoen aan #GivingTuesday via de website, nieuwsbrief, Social Media en een persbericht.
 • Stuur geregeld een social-mediabericht over #GivingTuesday om je volgers te informeren over jullie #GivingTuesday campagne.

Oktober/November 2022

 • Plaats 2-3 maal per week een bericht over jullie campagne op de Social Media.
 • Vraag ambassadeurs om geregeld jullie content te delen en commentaar te geven en aan te geven dat ook zij meedoen op dinsdag 30 november 2021.
 • Maak jouw plannen en doelen bekend op alle mogelijke manieren. Denk hierbij ook aan de (lokale) TV, radio en dagbladen.

Laatste week november 2022

 • Deel concrete en dagelijkse berichten over de campagne tot aan de grote dag en op #GivingTuesday zelf. Uit ervaring blijkt dat 2 posts per dag op Facebook en Instagram en 3 tweets per dag het beste effect hebben. Dit is een geweldige manier om impact verhalen te delen over jullie organisatie.
 • Vergeet niet de berichten zo in te regelen dat via #GivingTuesday ook de verbinding is gelegd met de aankomende feestdagen en herinner mensen er aan iets goeds te doen tijdens #GivingTuesday.
 • Zet eind november massaal in op Social Media. Tweet, plaats, snap en deel en doe alles wat in je vermogen ligt om de campagne bekend te maken bij de achterban.
 • Onthoud en vergeet dus niet om altijd de hashtag #GivingTuesday te gebruiken.

28 november 2022

 • Stuur een “1 dag te gaan” e-mail naar jouw team en achterban en plaats ook een bericht op de Social Media.

29 november 2022 – #GivingTuesday

 • Ga los! Wees niet bang om gedurende de dag meerdere berichten te plaatsen. Je kunt op #GivingTuesday prima 5 berichten op Facebook en Instagram plaatsen en iedere 2 uur iets op Twitter.
 • Focus op de lunchtijd en na werktijd. Ervaring leert dat dit de pieken zijn waarop het meeste gegeven wordt.
 • Houd op #GivingTuesday iedereen op de hoogte over hoe het gaat met de campagne en de doelstelling.
 • Deel berichten van je achterban die over jullie goede doel berichten plaatsen waarbij hashtag #GivingTuesday wordt gebruikt.
 • Gebruik veel plaatjes, video’s en materiaal om jullie berichten eruit te laten springen. Hoe meer goede doelen meedoen hoe groter de kans dat #GivingTuesday trending wordt waardoor je weer meer kans hebt profijt te hebben van deze wereldwijde geefdag!

30 november, 1 en 2 december 2022

 • Bedank binnen 3 dagen na #GivingTuesday iedereen die geholpen heeft bij de campagne of gedoneerd heeft via alle kanalen en geef aan dat de campagne ook nog tijdens de komende feestdagen ondersteund kan worden.
 • Maak de verbinding vanuit #GivingTuesday naar de feestdagen toe.