Stichting La Galigo

Stichting La Galigo

Stichting La Galigo is een stichting die zich op dit moment bezig houd met het Organisch Cacaoproject La Galigo in het dorp Lauwo op Sulawesi in Indonesië. In het gebied vindt ontbossing plaats en heeft men last van klimaatverandering. De cacaoboeren gebruiken pesticiden om ziekten en plagen aan de cacaovrucht te bestrijden.
Met het project richt de stichting zich op het implementeren van agroforestry (boslandbouw) Een educatiecentrum zal worden opgezet waar training en technische ondersteuning word aangeboden aan een kleine boerengemeenschap, bestaande uit 25 cacaoboeren.Op deze manier worden zij ondersteund om de overstap te maken van conventionele monocultuur naar een duurzaam landbouwsysteem die de natuurlijke omgeving en biodiversiteit niet belast, maar verrijkt. Een succesvol geïmplementeerd model moet de weg vrij maken voor implementatie op grotere schaal waarbij de gemeenschap in Lauwu een voorbeeldfunctie kan zijn naar andere gemeenschappen.