GivingTuesday 2021 zegt ‘nee’ tegen individualisme en polarisatie

Empathie en liefdadigheid bieden tegenwicht aan de felheid van vaccinatie- en 2G-discussies

De derde Nederlandse editie van GivingTuesday op dinsdag 30 november wil een publiek statement maken tegen ‘individualisme en polarisatie’. De aanjagers van de beweging willen dit jaar nadrukkelijk wijzen op initiatieven die uiting geven aan solidariteit en naastenliefde. Ze reageren daarmee onder meer op de tweespalt die in de samenleving ontstaat door de verscherpte coronamaatregelen.

“Ons sociale leven, sociale media en de nieuwsberichtgeving lijken de laatste weken helemaal te worden gegijzeld door 2G-discussies, keukentafelruzies en straatrellen”, zegt Evita Rozenberg, woordvoerder van GivingTuesday. De beweging wil in de communicatie rondom de GivingTuesday-acties veel nadrukkelijker wijzen op de tegenbeweging die GivingTuesday twee jaar geleden in Nederland heeft ingezet. “Coronacrisis of niet; we zien ook dit jaar weer tientallen acties georganiseerd worden die, tegen alle maatschappelijke tweespalt in, getuigen van empathie, hoop en liefdadigheid van mensen onderling.”

Het wereldwijde initiatief GivingTuesday is oorspronkelijk begonnen als antwoord op de ‘koopjesdagen’ Black Friday en Cyber Monday en consumentisme in het algemeen. Deelnemers gaan op GivingTuesday iets doen voor een ander.

Statement voor hoop

GivingTuesday is géén centraal georganiseerde fondsenwervingscampagne rondom één specifiek thema. Dat maakt het extra bijzonder dat de aanjagers van de beweging in Nederland samen hebben besloten om dit jaar toch een statement te maken. “GivingTuesday is een beweging van betrokken mensen die op eigen initiatief zich inzetten voor anderen. Dat moet ook zo blijven. Maar na de rellen van de afgelopen weken leeft onder de leden van het GivingTuesday-team de behoefte om zich uit te spreken vóór verdraagzaamheid en liefdadigheid.”

Die samenspraak heeft snel een onverwachte wending genomen, vertelt Rozenberg over de gesprekken die ze de afgelopen dagen heeft gehad. “Toen we met elkaar spraken, kwamen we al snel tot de conclusie dat het met die onverdraagzaamheid in de samenleving eigenlijk best nog wel meevalt. GivingTuesday is in Nederland een groeiende beweging en we zien dat die groei plaatsvindt in een tijd waarin we door corona véél meer stress ervaren. Ook groeit de beweging tegen de stroom in van alle felle maatschappelijke discussies. Of het nu gaat over coronamaatregelen of andere controversiële onderwerpen; de intrinsieke behoefte om elkaar te helpen blijft overeind en wordt misschien zelfs verder aangewakkerd door het omnipresente gevoel van crisis. Daar willen we dit jaar op wijzen. Dompel jezelf niet onder in de boosheid en de onmacht die domineren op sociale media of de excessen die het nieuws bepalen; leg ook eens je smartphone opzij en kijk alsjeblieft om je heen naar de empathie die mensen in jouw omgeving tonen voor elkaar. Dat is onze boodschap voor GivingTuesday 2021.”

GivingTuesday 2021

GivingTuesday 2021 telt in Nederland inmiddels 85 acties die zijn aangemeld via de GivingTuesday-website en er komen er nog steeds nieuwe initiatieven bij. Organisatoren van GivingTuesday-campagnes kunnen tot daags van tevoren hun acties aanmelden.

De aanhang van GivingTuesday is opvallend jong. Dat verklaart mede de populariteit van sociale media als vehikel om ruchtbaarheid te geven aan acties. “We stimuleren dat graag”, zegt Rozenberg daarover. “We roepen deelnemende jongeren op om de hashtag #GivingKarma te gebruiken en @GivingTuesdayNL te taggen op sociale media om zo te laten ze zien wat ze doen voor anderen. Daarmee inspireren ze op hun beurt ook weer andere jongeren, hopen we.”

Maar niet alleen jongeren gebruiken sociale media in hun campagnes. Ook Non-profits en bedrijven presenteren hun acties aan de wereld via sociale media. Zij gebruiken daarvoor vooral de hashtag #GivingTuesday.

Non-profits en bedrijven

Het feit dat Nederlandse jongeren dit jaar goed aanhaken bij de GivingTuesday-beweging betekent zeker niet dat non-profits en het bedrijfsleven aan de zijlijn blijven, benadrukt Rozenberg. Net als voorgaande jaren, worden ook in 2021 vanuit verschillende goede doelen en bedrijven acties georganiseerd. Zo komt onder meer de Vattenfall Foundation met een initiatief. Medewerkers van Vattenfall komen in actie voor twee goede doelen, voor Sintvoorieder1 en voor Voedselbanken Nederland. 

Het thema ‘kinderen in armoede’ lijkt een dominante positie in te nemen in de lijst van GivingTuesday-campagnes. Zo zetten Waalwijkse scholieren van het Willem van Oranjecollege zich bijvoorbeeld in voor kinderen in het Braziliaanse São João del Rei. Ze willen de positie van de Braziliaanse kinderen vooral verbeteren door ze betere onderwijsfaciliteiten te verschaffen.

Solidariteit en vrijgevigheid

“Het gaat op GivingTuesday zeker niet alleen over geld inzamelen of over het thema armoede”, benadrukt Rozenberg. “Uitgangspunt is dat je iets doet om een ander te helpen om de wereld wat mooier te maken. Een wereldwijde ‘actiedag voor solidariteit en vrijgevigheid’, wordt het ook wel genoemd.”

Rozenberg noemt in dit verband het initiatief van de Horeca Vakschool in Rotterdam. Studenten van de beroepsopleiding bakken 300 cupcakes met het logo van GivingTuesday erop. Die worden door de jongeren aangeboden aan twee verzorgingstehuizen in Rotterdam Noord. De leerlingen vinden dat juist ouderen in verzorgingstehuizen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken rond omdat ze door corona maatregelen meer in een isolement raken. “Een creatieve actie en een goed voorbeeld van het soort acties dat GivingTuesday graag wil stimuleren. Vrijwilligerswerk, goederen inzamelen, een goede daad voor iemand anders of een petitie organiseren; het zijn allemaal acties die passen binnen de doelstellingen van GivingTuesday.”

Studie of school

Ook andere jongeren initiëren acties vanuit hun studie of school. Studenten van Hogeschool Tio Utrecht en Tio Amsterdam organiseren bijvoorbeeld een ‘thema-hotel’ om geld in te zamelen voor het Aids-Fonds. De studenten openen van 29 november tot 2 december in een StayOkay-hotel een hotel met bar en restaurant met het thema de Jaren Tachtig.

Het bedrijf Tover, ontwikkelaar van een interactief spel voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, doet ook iets extra’s voor haar doelgroep op dinsdag 30 november. Medewerkers trekken het land in om mensen in verzorgingstehuizen te bezoeken en het ‘toverspel’ met ze te spelen. “We brengen ze persoonlijke aandacht en we nemen iets lekkers voor ze mee. Eén van de instellingen krijgt bovendien een ‘tovertafel’ cadeau op GivingTuesday”, verklapt Laura Bosua van Tover. “Onze volgers op sociale media kunnen kandidaten aandragen door te vertellen welke organisatie of medewerkers de tovertafel het meest verdienen en waarom.”

Wereldwijd 

GivingTuesday is in slechts enkele jaren uitgegroeid tot een wereldwijde geef-beweging en heeft inmiddels over de hele wereld navolging gekregen. In meer dan 80 landen zijn er dit jaar GivingTuesday-campagnes, variërend van Puerto Rico en Costa Rica in Zuid-Amerika tot aan Liberia en Kenya in Afrika en Pakistan en India in Azië.

“Met de slogan ‘Wat doe jij?’ roepen we iedereen op in het kader van de wereldwijde GivingTuesday actiedag iets goeds te doen voor een ander voorafgaand, tijdens of na 30 november 2021”, aldus Rozenberg.