Creëren van bewustzijn bij fokkers

Wij, Stichting IPRC, zien, horen en begrijpen onszelf en anderen. Wij leven in liefde en diepe verbinding met dieren. Door hun verhaal over te brengen aan fokkers door het creëren van bewustzijn. Als leiders en rechtvaardige voorvechters van de ‘underdog’ inspireren wij fokkers om heldendaden te verrichten en creëren wij een wereld waarin fokkers weer in hun eigen kracht staan, als leider.

Fokkers die duurzaam fokken en diensten ontwikkelen die klanten beslist willen hebben én een gunstige verandering brengen in de samenleving. Als stichting bouwen wij fokkers naar superhelden en stimuleren wij superhelden om positieve impact te creëren en de kritische massa te bereiken. Daarvoor is er ook in de wereld van de fokkerij een enorme omslag nodig: Alle bullshit moet eruit en betekenis moet erin. Als fokker moet je betekenis hebben voor de samenleving, anders doe je niet meer mee!

Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen op deze manier de enorme uitdagingen het hoofd kunt bieden. Deze fokkers zijn de superhelden van onze samenleving. Ze zijn koplopers die enorme positieve impact maken voor onze samenleving.

Het resultaat?
Ambitieus of zelfs idealistisch: Wij hebben een gewenst doel dat niet alleen waardevol is voor fokkers maar voor de hele maatschappij.

Motiverend of zelfs committerend: Het gewenste doel inspireert en raakt fokkers en straalt positieve energie uit. Het is de grote opdracht van de stichting. Lef, moed en doorzettingsvermogen.
Onderscheidend: De stichting is eigenzinnig en beschikt over het vermogen om anders te zijn.
Relevant en richtinggevend voor fokkers: Ons gewenste doel is van betekenis voor alle interne en externe belanghebbenden/betrokkenen.

Echt: Ons gewenste doel is echt en oprecht. Het geeft de werkelijke essentie weer.
Er zijn momenteel ontzettend veel uitdagingen in onze samenleving. Denk aan dierziekten, dierenleed, de macht en uitputting. Allemaal uitdagingen die onze samenleving echt raken. Daar waar we ooit een toonaangevend voorbeeldland waren als het ging om de kwaliteit van de rashond is dat we inmiddels niet meer als voorbeeldland bekend staan en dat is, denk ik, een ieder wel duidelijk. De belangen binnen de kynologie in Nederland zijn boven de belangen van de rashond uitgegroeid. De mensheid zit gevangen in een haast uitzichtloze spiraal. Een crisis die fokkers als uitzichtloos, drukkend en knellend ervaren. Angst, boosheid en depressie.

Er is vraag naar vernieuwing van leiderschap, waarden en richting. Leiderschap dat opnieuw richting geeft en houvast biedt. Beslissen wat goed is voor de toekomst en vandaag, vraagt om een helder weten, een sensitieve radar en betrouwbaar kompas.

Wij geloven dat, om deze uitdagingen succesvol aan te pakken, we geen verplichtingen moeten opleggen aan fokkers, maar dat positieve verandering worden aangejaagd. Wij geven fokkers de kans om het heft in eigen handen te nemen als leider! Een leider die over leiderschap beschikt en daarmee anderen fokkers binnen hun rasvereniging aanzetten tot verandering.
“Met lef en geduld fokkers verbinden en duurzaam innoveren. Wij creëren draagvlak en geven fokkers grip op onzekerheden. Wij realiseren resultaat door fokkers aan het roer te zetten terwijl fokkers zelf de koers uitstippelen. Wij brengen fokkers op inspirerende wijze naar een hoger niveau van denken naar voelen.

Fokkers bewust maken dat alle problemen van vandaag op te lossen zijn als we op een nieuwe manier gaan denken, andere werkwijze volgen, diversiteit benutten en de kennis die we juist niet erkennen dan wel verwachten een stem te geven.​

Fokkers barsten doorgaans van wensen en ambities. Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent daadwerkelijk te realiseren. Maar niet iedere fokker weet daar handen, ziel en voeten aan te geven en vol te houden bij tegenslag. Door geloof, creativiteit, vertrouwen, moed en intuïtie. En geloof in de scheppende kracht van fokkers en de potentie van de kracht die ons allen verbindt.  Want verbinden brengt weer een nieuw bewustzijn onder de fokkers. Verbinden doe je niet meer vanwege angst, geld, macht, manipulatie of ego. Maar vanuit hart en ziel en ons bewustzijn dat we hier allemaal zijn met hetzelfde doel. Laten we vanuit dat doel verbinden! Als overkoepelend orgaan voor rasverenigingen en raskatten verenigingen zetten wij ons in voor het duurzaam samenleven van dier en mens. We hechten veel waarde aan zichtbaarheid en het organiseren van een dialoog. Vertrouwen en transparantie. Dat geeft ons een unieke positie in problematiek met een groot maatschappelijk belang. Bewust fokken is terugkijken, selecteren, vastleggen en vooruit denken om een perfecte en gezonde start te creëren voor puppy’s en kittens.

Hoe willen wij dit realiseren?
Coachen, inspireren, motiveren, verbinden
Cursussen, lezingen, bijeenkomsten
Duurzaam fokken d.m.v. ons fokkers- en begeleidingsprogramma die volop mogelijkheden biedt: van DNA verificatie tot test dekkingen op DNA niveau (database)

(Meer info cursussen: https://www.stichtingiprc.nl/cursus/)
Voordat wij onze doelen kunnen realiseren moeten wij, Stichting IPRC, (nog) meer gezien en gehoord worden door fokkers en rasverenigingen die ons (nog) niet kennen. Wij zijn daarom op zoek naar mensen, organisaties of bedrijven die ons zien, horen en in ons geloven…die ons óf financieel willen ondersteunen, of die ons kunnen helpen met marketing e.d. op sociale media.

Wij zijn een erkend en geregistreerde non-profit stichting. Statutair is vastgelegd dat de stichting geen winstoogmerk heeft. Wat wij wel hebben is een heel groot hart voor mens en dier.

Meer info: www.stichtingiprc.nl