Geef een geit! – Dierenartsen Zonder Grenzen

29 november is het #GivingTuesday. Wereldwijd roepen we in meer dan 85+ landen op goed te doen voor een ander en vieren we gezamenlijk vrijgevighed. Ook Dierenartsen Zonder Grenzen doet mee aan GivingTuesday.

Geef een geit!

Wat houdt Geef een geit in?

In veel gebieden in Malawi is kleinschalige veeteelt van levensbelang om voor voeding en inkomen te zorgen. Non-profitorganisatie Dierenartsen Zonder Grenzen deelt geiten uit en geeft trainingen in de verzorging ervan om gezinnen in Malawi hierin te ondersteunen. Bij elke 50€ kan Dierenartsen Zonder Grenzen een geit doneren.

Waarom geiten?

Voor veel Afrikaanse families is een geit een belangrijk dier. De dieren geven melk om te drinken en mest om landbouwgrond vruchtbaar te maken. Daarnaast kunnen ze jaarlijks lammetjes krijgen waardoor de kudde snel kan worden uitgebreid. Dit is essentieel voor de voedselvoorzieningen van de gemeenschap. Met de verkoop van geiten komt geld vrij voor onderwijs, medische zorg en kleding.

Meer informatie over wat Dierenartsen Zonder Grenzen doet en de actuele updates vind je op de website en socials van Dierenartsen Zonder Grenzen, via Instagram @dierenartsenzondergrenzen.nl en @dzgstudent. Scan de QR-code voor meer informatie over de Geef een geit campagne.

#GivingTuesday. Samen meer goed doen. Wat doe jij voor een ander?