Geef om leven met en na kanker – Vicki Brownhuis

29 november is het #GivingTuesday. Wereldwijd roepen we in meer dan 85+ landen op goed te doen voor een ander en vieren we gezamenlijk vrijgevighed. Ook Vicki Brownhuis doet mee aan GivingTuesday.

Geef om leven met en na kanker.

Als vrijwilligersorganisatie is het Vicki Brownhuis volledig afhankelijk van acties, donaties en subsidies. Maar ook van mensen die hun tijd en talent voor ons willen inzetten. Zij hebben zich daarom aangesloten bij de #GivingTuesday beweging en grijpen de periode rondom GivingTuesday aan om op die verschillende vlakken campagne te voeren rondom het thema Geven.

Het Vicki Brownhuis organiseert op 29 november voor het eerst in haar 30-jarig bestaan een bijzonder social funding event: de Lock-up. Een belteam met onder andere mensen uit het regionale bedrijfsleven gaat (zakelijke) relaties benaderen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het centrum voor leven met en na kanker.

#GivingTuesday. Samen meer goed doen. Wat doe jij voor een ander?