Geef Opo Doro vervoer naar én verblijf in het binnenland! – Stichting Romario

29 november is het #GivingTuesday. Wereldwijd roepen we in meer dan 85+ landen op goed te doen voor een ander en vieren we gezamenlijk vrijgevighed. Ook Stichting Romario doet mee aan GivingTuesday.

Geef Opo Doro vervoer naar én verblijf in het binnenland!

Tijdens #GivingTuesday voert Stichting Romario actie voor de bekostiging van het vervoer naar en het verblijf van de hulpverleners van Opo Doro bij hun werk in het binnenland. Met name als het gaat over bezoeken aan de dorpen: Jaw Jaw, Kaja Paati en Lispansie. Het vervoer heeft heel wat voeten in de aarde omdat je eerst een eind het binnenland in moet met auto of bus, daarna in de korjaal en in de dorpjes alles lopend moet doen. Hoewel het verblijf gratis is, zijn er wel kosten wat betreft voeding etc.

Met deze actie kunnen logopedist, ergotherapeut en psycholoog op bezoek naar het binnenland. Helpt u mee? Scan de QR-code.

#GivingTuesday. Samen meer goed doen. Wat doe jij voor een ander?