Nederland Filantropieland (NLFL) nieuwe partner van #GivingTuesdayNL

NLFL is de nieuwe partner van #GivingTuesdayNL. Het campagneteam is daar erg blij mee. Met dit  partnerschap bereiken we een grote groep gemotiveerde mensen en maatschappelijke organisaties. Mensen en organisaties die zich inzetten voor het goede doel, die hun voordeel kunnen doen met #GivingTuesdayNL.

Nederland Filantropieland is Nederlands grootste community van bestuurders en medewerkers, betaald en onbetaald, in loondienst of als zelfstandige, in de filantropie. De leden hebben gemeen dat ze kennis willen delen, gelijkgestemden willen ontmoeten, zich verder willen bekwamen en de beste omstandigheden voor filantropische initiatieven willen creëren. Met een klein en flexibel bureau en een grote schil van vrijwilligers werken ze aan het creëren van de beste omstandigheden en condities voor maatschappelijke initiatieven, die (deels) afhankelijk zijn van donaties in geld en goederen en van vrijwilligers.

Het maatschappelijk belang van de filantropie, in de meest brede zin van het woord, neemt toe. Steeds meer mensen zijn betrokken. Internationaal, nationaal, regionaal en lokaal. Het is een brede en veelkleurige beweging. Door kennis te delen, te inspireren en met elkaar in contact te treden leren we van elkaar. Zo ontwikkelen bestaande particuliere initiatieven zich beter en nieuwe initiatieven sneller. Samen werken we aan een gezond filantropieklimaat.

Collega-organisaties van NLFL in o.a. Frankrijk, Finland, Australië en Brazilië gingen hierin voor als partner, initiator of aanjager van de Giving Tuesday beweging.

Meer weten over Nederland Filantropieland? Zie: www.nlfl.nl