Resultaten naamsbekendheidsonderzoek GivingTuesday: 3-meting

Naamsbekendheid
GivingTuesday wordt door 1 respondent spontaan genoemd (n=503) wanneer er gevraagd wordt naar bewegingen/initiatieven die zich inzetten voor saamhorigheid en vrijgevigheid; vorig jaar werd GivingTuesday door geen enkel persoon spontaan genoemd. Wanneer men direct gevraagd wordt of zij GivingTuesday kennen, geeft 16% aan GivingTuesday minimaal van naam te kennen (2-meting: 13%, 1-meting: 20%).

De bekendheid blijkt deze meting vooral gegenereerd door sociale media (3-meting: 30%, 2-meting: 28%, 1-meting: 39%, 0-meting: 21%), internet (3-meting: 28%, 2-meting: 31%, 1-meting: 38%, 0-meting: 23%) en website van goede doelen/donatieplatformen (3-meting: 23%*, 2-meting: 15%, 1-meting: 13%, 0-meting: 21%).

Kernwaarden
Men denkt redelijk hetzelfde over GivingTuesday als vorig jaar. Over het algemeen geeft 45% van de Nederlanders aan dat GivingTuesday in Nederland goed is (2-meting: 42%, 1-meting: 44%, 0-meting: 37%), 38% vindt dit van toegevoegde waarde (2-meting: 35%, 1-meting: 39%, 0-meting: 29%) en 25% vindt dit noodzakelijk (2-meting: 23%, 1-meting: 24%, 0-meting: 18%).

18 t/m 30-jarigen beoordelen GivingTuesday vaker als goed (55%*), van toegevoegde waarde (47%*) en noodzakelijk (28%) dan 56-65 jarigen (29%, 28%, 17% respectievelijk) en 66+’ers (32%, 22%, 19% respectievelijk).

Daarmee blijft de jongere doelgroep nog steeds het meest aangesproken door GivingTuesday.

Het volledige rapport en onderzoeksresulaten
Voor het volledige rapport, zie deze link.
Voor de resultaten in een excel sheet, zie deze link.
Voor de resultaten in een excel sheet naar leeftijd, zie deze link.
Voor de resultaten in een excel sheet naar opleiding, zie deze link.

De initiatiefnemers van GivingTuesday, Jordan van Bergen en Theo Hesen, zijn erg blij met deze resultaten. “Het aantal acties was dit jaar ongeveer gelijk met de derde editie.

Veel Nederlanders lijken in stilte goed te doen.

Voor het GivingTuesday 2022 jaaroverzicht, zie jaaroverzicht 2022 #GivingTuesday