Group: Founding partners

Founding partners

Meer mensen die meer goed doen. Iets voor een ander doen. Werken aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Je buren helpen, dichtbij of ver weg. Wij zien graag dat meer mensen dat vaker doen. Daarom steunen wij bewegingen, campagnes en evenementen die dat bevorderen. De GivingTuesday beweging is daarvan het eerste aansprekende voorbeeld. In notaris-taal heet het dat wij de filantropie willen bevorderen. Dat mogen we dan ook naastenliefde, solidariteit, caritas, liefdadigheid enz. noemen. Iedereen heeft zijn eigen benaming als het er om gaat iets voor een ander te doen. Ook mooi gezegd: het bevorderen van activiteiten die het algemeen nut dienen.