Hartje Stichting Nationale Geefdag(en) oranje

Stichting Nationale Geefdag(en)

GivingTuesday is een beweging zonder juridische status. Stichting Nationale Geefdag(en) biedt de juridische status voor de Nederlandse GivingTuesday beweging met een daaraan verbonden organisatiestructuur.

Stichting Nationale Geefdag(en) is een ANBI-stichting. Een ANBI is een Algemeen Nut Beoogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van de filantropie in het algemeen en de GivingTuesday-beweging in het bijzonder, het stimuleren tot: vrijwilligerswerk, steun aan goede doelen en maatschappelijke organisaties door giften en schenkingen, het organiseren van acties daartoe, het inzamelen van goederen voor het algemeen belang, steun aan de hulpbehoevende medemens, het zich inzetten voor maatschappelijke issues.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het beschikbaar stellen van menskracht en middelen aan lokale, nationale en internationale initiatieven op dit gebied, met name aan de GivingTuesday beweging;
  • het geven van organisatorische en administratieve ondersteuning aan genoemde initiatieven;
  • het waar zinvol zelf ontwikkelen van filantropische initiatieven.

Statutaire samenstelling:

De Raad van Bestuur van Stichting Nationale Geefdag(en) bestaat uit de volgende leden:

  • Eline Kouwenberg (voorzitter)
  • Roel van der Leij (penningmeester)
  • Aya Laghzaoui (secretaris)
  • Marc Petit (algemeen lid)

De leden ontvangen geen loon of andersoortige vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Fiscale gegevens

Bank: NL21 INGB 0009 2982 56
BIC Code: RABONL2U
KVK: 76527050
RSIN: 860658946

Contactgegevens

Stichting Nationale Geefdag(en)
Veldstraat Oost 8
6107 AS Stevensweert
info@stichtingnationalegeefdagen.nl