Stichting Kolewa

Stichting Kolewa richt zich op kinderen en gezinnen die leven in de meest geïsoleerde en arme gebieden van Indonesië, waar andere hulporganisaties niet of nauwelijks komen. Deze gebieden zijn lastig bereikbaar. Heel veel gezinnen kunnen amper het hoofd boven water houden. Goede medische voorzieningen ontbreken evenals kennis over hygiëne, gezondheid, gezonde voeding en speciaal onderwijs indien nodig.

Kinderen die geboren worden met een beperking krijgen hierdoor niet de zorg die ze nodig hebben met vaak desastreuze gevolgen. Zo zijn er kinderen die kampen met ernstige vergroeiingen ten gevolge van niet behandelde brandwonden, of ondergewicht door gebrek aan gezonde voeding en/of nauwelijks kunnen eten ten gevolge van schisis.

In de westerse wereld worden kinderen met lichamelijke afwijkingen vrijwel direct geholpen, maar in Indonesië worden deze kinderen niet voorzien van de adequate zorg. Hierdoor wordt het functioneren in het dagelijks leven van deze kinderen sterk belemmerd.

Stichting Kolewa stelt zich ten doel deze kinderen die ten gevolge van een beperking (nog) niet zelfstandig kunnen participeren in de samenleving een zo volwaardig mogelijke plek te bieden.

Deze kinderen willen ook graag naar school en leren. Daarvoor voeren we tijdens GivingTuesday nu actie.

Mustangh Foundation
Stichting Nieuwe Generatie Brasil